מיקרו-מודול

Micro TE Module
לחץ כאן לקבלת דף מפרט בפורמט PDF
PDF Hot Face Th=25 0 C Dimensions, mm
MODEL dTmax 0 C Qmax

 

 

 

 

Watts

Imax

 

 

 

 

Аmps

Umax

 

 

 

 

Volts

A B C D E
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- TESM-1 Series
- TESM-1-0.08 71 0,08 0,8 0,2 3 3 5 5 2,4
- TESM-1-0.1 71 0,10 1,0 0,2 3 3 5 5 2,5
- TESM-1-0.12 71 0,12 1,2 0,2 3 3 5 5 2,6
- TESM-2-Series
- TESM-2-0.07 71 0,07 0,3 0,4 3 3 4 4 2,7
- TESM-2-0.1 71 0,10 0,5 0,4 3 3 4 4 2,6
- TESM-2-0.15 71 0,15 0,7 0,4 3 3 4 4 2,5
- TESM-3-Series
- TESM-3-0.33 71 0,33 1,0 0,6 5,4 4,2 Æ 6,5 3,5 2,8
- TESM-3-0.39 71 0,39 1,2 0,6 5,4 4,2 Æ 6,5 3,5 2,7
- TESM-3-0.46 71 0,46 1,4 0,6 5,4 4,2 Æ 6,5 3,5 2,6
- TESM-4-Series
- TESM-4-0.6 71 0.6 1.5 0.8 4 4 4 4 2.7
- TESM-4-0.6 71 1,0 2,4 0,8 5,1 5,1 5,1 5,1 3,8
- TESM-5-Series
- TESM-5-0.75 71 0,75 1,0 1,5 8,20 20 7,25 20 4,2
- TESM-5-1.2 71 1,2 1,5 1,5 8,20 20 7,25 20 4,1
- TESM-5-1.6 71 1,6 2,0 1,5 8,20 20 7,25 20 4,0
- TESM-6-Series
- TESM-6-1.3 70 1,3 1,2 1,9 7 7 7 7 2.8
- TESM-6-1.5 70 1,5 1,5 1,9 7 7 7 7 2.7
- TESM-6-1.9 70 1,9 1,8 1,9 7 7 7 7 2.6
- TESM-7-Series
- TESM-7-1.1 71 1,1 1,0 2,0 12 8,2 12 8,2 4,4
- TESM-7-2.0 71 2,0 1,8 2,0 12 8,2 12 8,2 4,3
- TESM-7-2.5 71 2,5 2,2 2,0 12 8,2 12 8,2 4,2
- TESM-8-Series
- TESM-8-1.3 71 1,3 1,0 2,5 9,5 8,0 9,5 8,0 4,0
- TESM-8-2.5 71 2,5 1,9 2,5 9,5 8,0 9,5 8,0 3,9
- TESM-8-3.2 71 3,2 2,4 2,5 9,5 8,0 9,5 8,0 3,8
- TESM-9-Series
- TESM-9-1.5 70 1,5 1.0 3.0 7 7 7 7 2.4
- TESM-9-2.3 70 2,3 1.5 3.0 7 7 7 7 2.3
- TESM-9-3.1 70 3,1 2.0 3.0 7 7 7 7 2.2
- TESM-10-Series
- TESM-10-2.0 71 2,0 1,0 4,0 10 8,5 10 8,5 4,2
- TESM-10-0.6 71 0,6 0,3 4,0 10 10 10 10 4,6
- TESM-10-1.7 71 1,7 0,8 4,0 7,2 9,0 7,2 7,2 3,0
- TESM-11-Series
- TESM-11-2.8 70 2.8 1.0 5.0 14 14 14 14 2.3
- TESM-11-7.0 70 7.0 2.5 5.0 14 14 14 14 2.2
- TESM-11-8.9 70 8.9 3.1 5.0  14, center hole Æ4.10 2.1
- TESM-12-Series
- TESM-12-3.2 71 3,2 1,0 6,5 15 14 15 14 3,8
- TESM-12-6.1 71 6,1 1,8 6,5 15 14 15 14 3,8
- TESM-12-7.8 71 7,8 2,4 6,5 15 14 15 14 3,8
- TESM-13-Series
- TESM-13-2.3 71 2,3 0,6 8,0 10 13 10 13 3,1
- TESM-13-3.5 71 3,5 0,8 8,0 10 13 10 13 3,0
- TESM-13-4.0 71 4,0 1,0 8,0 Æ16 4,5
- TESM-14-Series
- TESM-14-4.4 70 4.4 1.0 8.4  11, center hole Æ4.05 2.2
- TESM-14-8.9 70 8.9 2.0 8.4  11, center hole Æ4.05 2.0
- TESM-14-15.2 70 15.2 3.3 8.4  14, center hole Æ4.10 2.1
- TESM-15-Series
- TESM-15-2.8 71 2,8 0,6 8,9 11.4 11.1 11.4 11.1 3,2
- TESM-15-4.8 71 4,8 1,0 8,9 11.4 11.1 11.4 11.1 3,1